ZDRAVÉ STŘÍBRO

Iontově koloidní stříbro - buďte zdraví s Ag+

ČASTÉ DOTAZY


Mohou iontově koloidní stříbro užívat také děti?

V případě dětí je vhodné se poradit nejdříve s lékařem. Pozor na vzácnou alergii na stříbro.

Proč se stříbro vyrábí tak dlouho – 24 hodin?

Proces nelze uspěchat, protože iontové stříbro je v podstatě rozpuštěný hydroxid stříbrný (AgOH), jehož rozpustnost při 20 °C je pouze Ks=1,8 . 10-8. Urychlíme-li proces, pak nerozpuštěný AgOH bude vytvářet koloidní částice, které tělo ihned nevyužije a déle je vylučuje.

Co, když se vyloučí stříbro na sklo nádoby s destilovanou vodou pro injekční využití?

Vyloučené stříbro na skle v průměru cca do 2 cm neovlivní proces výroby. Ve větším průměru použijte novou skleněnou nádobu (půllitr). Pokud využijete set "Aqua Ševětín" z naší nabídky, pak tento problém s každou novou lahví destilované vody pro injekční využití eliminujete.

Hrozí mně argyrie - modré zabarvení kůže?

Ano, ale jen v případě, že máte sníženou nebo nedostatečnou činnost ledvin. Lidé, kteří navštěvují dialýzu, musí použití iontově koloidního stříbra konzultovat nejdříve se svým lékařem.

Mohu stříbro polykat?

Krátkodobé polykání stříbra po dobu asi jednoho týdne nemá zásadní vliv na střevní mikroflóru. Pokud budete iontově koloidní stříbro polykat, doporučujeme konzumovat potraviny obsahující živé kultury. Dlouhodobé polykání iontově koloidního stříbra není vhodné.

Mohu použít obyčejnou destilovanou vodu?

Obyčejnou destilovanou vodu nelze použít, protože není dostatečně čistá.

Mohou se zaměňovat elektrody Anoda a Katoda?

Není vhodné je zaměňovat v krátkých intervalech. Doporučujeme je zaměnit trvale zhruba po vyrobení asi 200 l iontově koloidního stříbra.

Po prvním týdnu užívání jsem unavený a necítím se fit

Počáteční příznaky jsou stejné jako při nasazení klasických antibiotik, ovšem iontově koloidní stříbro nemá vedlejší negativní účinky na organizmus.

Stříbrné dráty černají, je nutné je otírat?

Katodu je nutné po každém použití dokud je ještě vlhká setřít čistým ubrouskem. Anodu není nutné čistit, i když po čase zčerná.

Mohu iontově koloidní stříbro užívat i po 14 dnech od vyrobení?

Ano můžete, ale okamžitá účinnost je slabší zhruba o polovinu.

Co se stane, pokud přístroj IKS10 zapomenu po 24 hodinách vypnout?

U katody se začne vylučovat stříbro na skle (viz výše). Můžete tomu předcházet umístěním konce drátu katody cca 1 cm ode dna nádoby.

Musí být stříbro vyráběno a uchováváno ve tmě?

Ano, jinak ionty Ag+ ztrácí náboj, přetváří se na koloidní částice a tím se snižuje jejich účinnost.

Mohou se používat jiné elektrody než stříbrné?

Ne, pouze velmi čisté stříbro.

Může dojít ke zkratu elektrod?

Samotnému přístroji IKS10 zkrat elektrod nevadí. Nesmí však dojít ke zkratu při výrobě iontového koloidního stříbra, protože by nezapočal elektrochemický proces výroby.

Jaká musí být vzdálenost elektrod?

Vzdálenost minimálně 6 cm a ponor minimálně 10 cm.

Jak mohu ověřit obsah stříbrných iontů ve výsledném produktu IKS10?

- Informativně pomocí laserového ukazovátka (Tyndalův efekt) – červená stopa ukazuje na koncentraci koloidních částic. V čerstvě vyrobeném IKS převažuje iontová složka, takže stopa laserového paprsku bude i ve tmě zanedbatelná.
- pH metrem – přesně zjistíte koncentraci iontů Ag+ přepočtem pH na koncentraci v ppm (hmotnostní) viz. tabulka.